Friday, August 3, 2007

Jahpaneh ek sher pesh karte hain..

Jahpaneh ek sher pesh karte hain..
main nikla unki gali
main nikla unki gali
Pet main aithen hui aur dhad se pakhana hua

No comments: