Friday, August 3, 2007

Moorkh tha Shahjahan jo karodo kharche taj par...

Moorkh tha Shahjahan jo karodo kharche taj par...
Moorkh tha Shahjahan jo karodo kharche taj par.....
Roz ek nayi mumtaz aati .. us karodo ke byaaj par.

No comments: